Polska Izba Inżynierów Budownictwa - wizytówki członków izby

Wyszukiwarka zawiera wizytówki inżynierów budownictwa, którzy są aktualnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PIIB to samorząd zawodowy zrzeszający osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru.

  • Do wyszukiwania wymagane jest wybranie specjalności

Uwaga. Polska Izba Inżynierów Budownictwa oświadcza, że informacje zamieszczone w wizytówce są redagowane i publikowane przez opisywanego w wizytówce członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa udostępnia członkom dostęp do Portalu członków PIIB nie ingerując w treść zamieszczanych w wizytówce informacji oraz nie weryfikując ich prawdziwości. Odpowiedzialność za treść wpisów ponosi ich autor.