Polska Izba Inżynierów Budownictwa - wizytówki członków izby

Wyszukiwarka zawiera wizytówki inżynierów budownictwa, którzy są aktualnie członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. PIIB to samorząd zawodowy zrzeszający osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru.

  • Do wyszukiwania wymagane jest wybranie specjalności i zakresu oraz dodatkowego dowolnego kryterium

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie ingeruje w treść wizytówki uzupełnionej przez inżyniera w portalu PIIB. PIIB nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.